Inleiding Erfelijkheidsleer en Plantenveredeling

Veredelen is teamwork. Behalve de veredelaars en selecteurs zijn nog meer mensen direct of indirect betrokken bij het veredelingsprogramma of hebben te maken met het product of leveren ondersteunende diensten. Om deze medewerkers inzicht te geven in de globale aspecten van een veredelingsprogramma is deze cursus opgezet. De cursus geeft hun achtergrondkennis voor hun eigen werkzaamheden.

Bestemd voor: Proefveldmedewerkers, gewasverzorgers en beginnende selecteurs. Medewerkers in zaadproductie, laboratorium en anderen die enig inzicht in achtergronden en opzet van een veredelingsprogramma nodig hebben.

Doel: Kennismaken met de voornaamste basisbegrippen en basistechnieken uit de erfelijkheidsleer en plantenveredeling.

Programma: Het programma bestaat uit:Docenten: Mw. ir. I. van Leeuwen

Vooropleiding: Minimaal Lager Agrarisch Onderwijs en werkzaam zijn op een
veredelings-/selectiebedrijf

Plaats: Plant Research International te Wageningen

Tijdstip en duur: 8 dagdelen