Open inschrijving In company

Cursusoverzicht

Maak uw keuze uit het menu.

Subsidie

Voor werknemers die vallen onder de CAO’s die aangesloten zijn bij de Colland regelingen (vroeger Stosas) is er meestal subsidie mogelijk op cursussen, die door BreedWise worden gegeven. Dit geldt in ieder geval voor de sectoren glastuinbouw en bloembollenteelt.

Voor subsidie-aanvragen kunt u terecht op www.colland.nl.