Over Breedwise

BreedWise streeft ernaar een zo volledig mogelijk pakket van cursussen aan te bieden voor veredelingsbedrijven, vermeerderaars en verwante instellingen in de sectoren akkerbouw, voedingstuinbouw, sierteelt en bollen.

De cursussen zijn bedoeld om een theoretische achtergrond te geven voor de dagelijkse werkzaamheden, waarbij steeds de relatie met de praktijk wordt gelegd.

De cursussen worden gegeven door docenten met veel kennis en ervaring op het betreffende vakgebied, die ook bekend zijn met de dagelijkse praktijk in deze sector. BreedWise werkt samen met HAS 's Hertogenbosch, HAS Dronten, Naktuinbouw, Wageningen Universiteit, Wageningen Plant Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen en met bedrijven, om u te verzekeren van een cursus van hoge kwaliteit, die aansluit bij de praktijk van uw bedrijf. BreedWise probeert steeds een goede balans te vinden tussen basistechnieken en de nieuwste ontwikkelingen, tussen theorie en praktijk.

Breedwise participeert ook in opleidingen van de Naktuinbouw en de European Plant Breeding Academy van UCDavis.

Breedwise is lid van de brancheorganisatie PlantumNL en het netwerk Afila.